អំពីវេបសាយចុង ហ្វា អំពីក្រុមហ៊ុន GMG សេវាខាងផ្នែកផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំ សេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្តីពីកម្មសិទ្ធិបញ្ញា

ទំនាក់ទំនងជាមួយយើងខ្ញុំ

វិធីទំនាក់ទំនង

វេបសាយ ចុង ហ្វា china.com

អាសយដ្ឋាន៖ ជាន់ផ្ទាល់ដីនិងជាន់ទីពីរនៃអគារលេខ ៦ នៃមជ្ឈមណ្ឌលច្នៃប្រឌិតយុគសម័យ Zheng tong ដែលឋិតនៅលេខ ១៨ នៃសង្កាត់ Xi ba he xi li ផ្លូវវង់ទីបីខាងជើង ខណ្ឌ Chao yang ក្រុងប៉េកាំង

កូដប្រៃសណីយ៍ ៖ 100028

ទូរស័ព្ទ៖ 010-52598588

លេខទូរស័ព្ទសេវាបម្រើអតិថិជន៖ 4006361316

លេខទូរស័ព្ទដៃ៖ 13910779616

ពេលវេលាពិគ្រោះយោបល់៖ ថ្ងៃចន្ទដល់ថ្ងៃសុក្រ ម៉ោង ៩ - ម៉ោង 18

លេខទូរសារ៖ 010-52598488

អ៊ីម៉ែលសម្រាប់បម្រើអតិថិជន៖ kf@china.com

លេខទូរស័ព្ទផ្នែកទីផ្សារ៖ 010-52598588-8510

អ៊ីម៉ែលសម្រាប់ធ្វើកិច្ចសហការ៖ mktg@bj.china.com

លេខទូរស័ព្ទផ្នែកនិពន្ធ៖ 010-52598588-8563

អ៊ីម៉ែលផ្នែកនិពន្ធ៖ news@bj.china.com

ទាញយក«ពាក្យស្នើសុំលុបចោលខ្លឹមសារដែលបានបង្ហោះក្នុងប្លុកនៃវេបសាយ ចុង ហ្វា»

ផ្នែកខេមរភាសា នៃវិទ្យុអន្តរជាតិចិន

អាសយដ្ឋាន៖ 16A Shijingshan Road, Beijing, China

ទូរស័ព្ទ៖ 010-68892123 , 010-68892174

អ៊ីម៉ែល៖ cam@cri.com.cn / ccfr965@126.com